กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 ตุลาคม 2560 107
โครงการจ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุของโรคแมลงศัตรูข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กันยายน 2560 106
โครงการจ้างเหมานิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2560 พืชกินได้ ไม้ขายดี" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กันยายน 2560 113
โครงการจ้างทำเอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาฯ 22 สิงหาคม 2560 202
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 สิงหาคม 2560 110
โครงการซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 สิงหาคม 2560 121
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 168
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 113
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 104
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 129