กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการจ้างทำเอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาฯ 22 สิงหาคม 2560 120
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 สิงหาคม 2560 65
โครงการซื้อครุภัณฑ์วัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 10 สิงหาคม 2560 67
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 82
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 62
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 63
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 74
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือเทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐานสากล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2560 69
โครงการจ้างเหมาพัฒนาระบบจำแนกพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีโฟโืทนิกส์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 54
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กรกฎาคม 2560 53