กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มกราคม 2561 108
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 มกราคม 2561 90
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 ธันวาคม 2560 105
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 94
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 108
โครงการซื้อกระดาษเพาะความงอก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 172
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค-7885 กทม. (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 27 พฤศจิกายน 2560 102
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 149
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 153
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 ตุลาคม 2560 89