กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 53
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 58
โครงการซื้อกระดาษเพาะความงอก (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2560 124
โครงการจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ฎค-7885 กทม. (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 27 พฤศจิกายน 2560 50
โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 83
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 03 พฤศจิกายน 2560 102
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 ตุลาคม 2560 50
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 ตุลาคม 2560 59
โครงการจ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุของโรคแมลงศัตรูข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กันยายน 2560 64
โครงการจ้างเหมานิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2560 พืชกินได้ ไม้ขายดี" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 กันยายน 2560 62