กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการจ้างวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 มิถุนายน 2561 51
โครงการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2561 54
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2561 59
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มิถุนายน 2561 52
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 61
โครงการซื้อตู้บ่มเชื้อ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 มิถุนายน 2561 57
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 พฤษภาคม 2561 72
โครงการจ้างเหมาจัดทำนิทรรศการงาน "ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2561"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มีนาคม 2561 63
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลวิชาการและระบบสารสนเทศ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 มีนาคม 2561 80
โครงการจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มีนาคม 2561 74