กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 กรกฎาคม 2561 95
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 98
โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 146
โครงการจ้างวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 มิถุนายน 2561 101
โครงการซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2561 102
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ งานประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 35 พ.ศ. 2561 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 มิถุนายน 2561 107
โครงการจ้างจัดพิมพ์วารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มิถุนายน 2561 88
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มิถุนายน 2561 103
โครงการซื้อตู้บ่มเชื้อ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 13 มิถุนายน 2561 102
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 พฤษภาคม 2561 124