กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง ฮิต
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม “เกษตรแบบแปลงใหญ่” ก่อนฤดูกาลเพาะปลูกครั้งใหม่ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ - สุรินทร์ 432
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯลงพื้นที่รับฟังปัญหา ความต้องการ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ "ทำนาแปลงใหญ่" จังหวัดบุรีรัมย์ 531
คณะผู้บริหารกรมการข้าวและข้าราชการเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ 439
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Yasothon Organic Fair 2016 576
พิธียกเสาเอกอาคารที่ทำการใหม่ ของศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด 460
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกจัดงานฟื้นฟูส่งเสริมวัฒนธรรมข้าวและวิถีชีวิตชาวนาในรูปแบบส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม 532
อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี 573
อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี 547
กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว 542