เอกสารประกอบการเสวนาและบรรยายพิเศษในการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 4

สามารถดาวน์โหลดได้ทางลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ

-------------------------------------------------------------------------

1.เสวนา

2. บรรยายพิเศษวันที่ 2 กันยายน 2559

3. บรรยายพิเศษวันที่ 3 กันยายน 2559

4. บรรยายพิเศษของแต่ละสาขาวิชา

5. บทคัดย่อ