เอกสารสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย ปี 2561

100

รวมเล่ม

 1. หน้าปก
 2. คำนำ
 3. สารบัญ
 4. ข้าวขาวดอกมะลิ 105
 5. ข้าวลืมผัว
 6. ข้าวญี่ปุ่น กวก. 2 (อกิตะโกมาชิ)
 7. ข้าวเมล็ดฝ้าย
 8. ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8974
 9. ข้าวเจ๊กเชย 1
 10. ข้าวปทุมธานี 1
 11. ข้าวเจ้ามะลิดําหนองคาย
 12. ข้าวมะลินิลสุรินทร์ (มะลิดํา 2)
 13. ข้าวสังข์หยดพัทลุง
 14. ข้าวสาลีสายพันธุ์ FNBW8310-1-SMG-1-1-1
 15. ข้าวขาวบ้านนา 432
 16. ข้าวลูกผสมพันธุ์ กขผ1
 17. ข้าว กข43
 18. ข้าว กข45
 19. ข้าว กข53
 20. ข้าว กข57
 21. ข้าว กข59
 22. ข้าว กข61
 23. ข้าว กข65
 24. ข้าว กข69 (ทับทิมชุมแพ)
 25. ข้าว กข71
 26. ข้าว กข77
 27. ข้าวสายพันธุ์ CNT07018-26-1-1-1
 28. ข้าวดอกข่า 50
 29. ข้าวไข่มดริ้น 3
 30. ข้าวมะจานู PTNC99012-69
 31. ข้าวขาวเจ๊กชัยนาท
 32. ข้าวจาปอนิกาสายพันธุ์ PSL95028-84-2-3-PAN-1