สาระน่ารู้เรื่องข้าว


กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัล เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

กรมการข้าวร่วมแสดงความยินดีกับเกษตรกรที่ได้รับรางวัล เกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 11:40:30

อ่านต่อ...

บำรุงดิน สร้างสมดุลในแปลงนาพัฒนาระบบเกษตรสู่ความยั่งยืน

บำรุงดิน สร้างสมดุลในแปลงนาพัฒนาระบบเกษตรสู่ความยั่งยืน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-05-31 11:36:40

อ่านต่อ...

แหนแดง ตัวช่วยการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

แหนแดง ตัวช่วยการปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้ง

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-04-28 09:11:19

อ่านต่อ...

เชื้อจุลินทรีย์ (สารชีวภัณฑ์) ตัวช่วยลดต้นทุนควบคุมศัตรูพืช

เชื้อจุลินทรีย์ (สารชีวภัณฑ์) ตัวช่วยลดต้นทุนควบคุมศัตรูพืช

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-04-28 09:09:59

อ่านต่อ...

รมว.เกษตรฯชู ศูนย์ข้าวชุมชน เติมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพกระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

รมว.เกษตรฯชู ศูนย์ข้าวชุมชน เติมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพกระจายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-03-09 08:40:21

อ่านต่อ...

ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวต้องทำอย่างไร?

ขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวต้องทำอย่างไร?

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-03-09 08:35:07

อ่านต่อ...

กรมข้าวเดินหน้าเสริมองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถชาวนาต้นแบบ

กรมข้าวเดินหน้าเสริมองค์ความรู้เพิ่มขีดความสามารถชาวนาต้นแบบ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-27 09:50:43

อ่านต่อ...

หลักการเก็บรักษาข้าวลดความสูญเสียปริมาณและคุณภาพ

หลักการเก็บรักษาข้าวลดความสูญเสียปริมาณและคุณภาพ

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-02-27 09:49:09

อ่านต่อ...

All Rice ที่ปรึกษาชาวนาไทย

All Rice ที่ปรึกษาชาวนาไทย

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-01-31 09:05:00

อ่านต่อ...

เปิดรับปีใหม่ ปลุกพลังชาวแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนด้วยหลัก BCG Model

เปิดรับปีใหม่ ปลุกพลังชาวแปลงใหญ่สู่ความยั่งยืนด้วยหลัก BCG Model

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-01-31 09:00:17

อ่านต่อ...

กรมข้าวพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวประเมินสินค้าข้าวปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค (ตอนที่ 2)

กรมข้าวพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวประเมินสินค้าข้าวปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค (ตอนที่ 2)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2023-01-04 11:47:52

อ่านต่อ...

กรมข้าวพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวประเมินสินค้าข้าวปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค (ตอนที่ 1)

กรมข้าวพัฒนาระบบฐานข้อมูลการตกค้างของสารป้องกันกำจัดศัตรูข้าวประเมินสินค้าข้าวปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นสู่ผู้บริโภค (ตอนที่ 1)

โดย : กองวิจัยและพัฒนาข้าว วันที่ 2022-12-13 12:08:29

อ่านต่อ...