งานด้านระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร


คู่มือระบบจองห้องประชุมออนไลน์

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2023-05-15 14:44:51    6     3 

คู่มือการใช้งานระบบ WorkD

คู่มือการใช้งานระบบ WorkD

  • โดย กองวิจัยและพัฒนาข้าว   2022-12-20 08:18:43    240     81