การติดต่อ


  •   2021-03-10 23:33:52    2028  

ที่อยู่

กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว 2177 ถ. พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทรศัพท์

025797892

แฟกซ์

025797559

อีเมล์

brrd_rd@rice.mail.go.th