Black Ribbon

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมการข้าวนำข้าราชเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรละสหกรณ์ ครบรอบ ๑๒๔ ปี

อ่านต่อ

อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลพบุรี

อ่านต่อ

กรมการข้าวเยือนฟิลิปปินส์หารือความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านต่อ
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด

123

 

วันที่ 9 - 15 มีนาคม 2560

ภาคกลาง

สรุปรายงานสถานการณ์ศัตรูข้าว กรมการข้าว ระหว่างวันที่ 9-15 มีนาคม 2560
รายงานสถานการณ์เร่งด่วน (ศสท. 101)
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการเข้าทำลายในพื้นที่นาข้าว ตำบลโพธิ์งาม อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท เสียหายสิ้นเชิงประมาณ 120 ไร่ ขณะนี้ยังมีการระบาดและลุกลามไปยังพื้นที่แปลงนาใกล้เคียง พันธุ์ข้าวที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ พันธุ์ปทุมธานี 1 กข57 กข41 และ กข63 ข้าวอยู่ในระยะออกดอกถึงสร้างเมล็ด และหมู่ 1 ตำบลสัมพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ประมาณ 9 ไร่
แมลงสิง พบการระบาด ในเขต หมู่ ๒ ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทและศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรีมีปริมาณสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทมีปริมาณใกล้เคียงระดับวิกฤต (ระดับวิกฤต ปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 50,000 ตัว/วัน)
จาก
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ
โรคใบจุดสีน้ำตาล พบการระบาดในพื้นที่ตำบลบางกุ้ง อำเภอศรีมหาโพธิ ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม และตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 และข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลที่จับได้จากกับดักแสงไฟสูงขึ้นมาก ได้แก่ จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสุพรรณบุรี และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดฉะเชิงเทรา โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปราจีนบุรี

แมลงบั่ว ควรติดตามการระบาดในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดอุทัยธานี

ภาคเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-25 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจติดตามในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิจิตร

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิจิตร

แมลงบั่ว ควรติดตามการระบาดในพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลพบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนใหญ่มีปริมาณสูงขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคในศูนย์วิจัยข้าวส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ แต่ที่ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมามีค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นเล็กน้อยและยังไม่ถึงค่าวิกฤต
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการระบาด

โรคไหม้ สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการเกิดโรค แต่ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าว ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

ภาคใต้

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบตัวเต็มวัยที่นับได้จากกับดักแสงไฟในศูนย์วิจัยข้าวมีปริมาณลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา
โรคไหม้ มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้นในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง แต่ยังไม่ถึงค่าวิกฤต
การคาดการณ์ในสัปดาห์หน้า สภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยา มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาด ควรสำรวจและติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอ เช่น พันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง

โรคไหม้ สภาพอากาศค่อนข้างเหมาะสมกับการเกิดโรค ควรติดตามการระบาดในแปลงนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง ที่ปลูกข้าวแน่นและ ใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง

คำแนะนำ

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในทุกภาค ควรสำรวจและติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและพันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่นและใส่ปุ๋ยสูง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
ในกรณีที่พบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีปริมาณน้อยกว่า 10 ตัว/กอ หรือยังไม่เกิดการระบาด สามารถใช้   เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมการระบาด แต่ในกรณีที่เกิดการระบาด โดยพบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลปริมาณ 10 ตัว/กอ หรือมากกว่า ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว) สารป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด ให้เลือกใช้ตามอายุของข้าว  ได้แก่
•    ข้าวหลังหว่าน ถึงอายุ 40 วัน พบตัวอ่อนระยะที่ 1-2 จำนวนมากว่า 5 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ บูโพรเฟซิน 10% ดับบลิวพี อัตรา 25 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ บูโพรเฟซิน/ไอโซโพรคาร์บ 5%/20% ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 41-60 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ อีโทเฟนพรอกซ์ 10% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ไพมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
•    ข้าวอายุ 61-80 วัน พบตัวอ่อนสีน้ำตาล และตัวเต็มวัยชนิดปีกสั้น จำนวนมากกว่า 1 ตัว/ต้น ให้ใช้สารป้องกันกำจัดแมลง ได้แก่ ไพรมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ ไดโนทีฟูแรน 10% ดับบลิวพี อัตรา 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ คาร์โบซัลเฟน 20% อีซี อัตรา 110 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร โดยเลือกใช้เพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง
ในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างรุนแรง หรือพบประชากรของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในระดับที่สูงกว่าค่าวิกฤตอย่างมาก (ค่าวิกฤต 50,000 ตัวต่อวัน) สารเคมีป้องกันกำจัดแมลงที่สามารถใช้ในการควบคุมการระบาด คือ สารไพรมิโทซิน 50% ดับบลิวจี อัตรา 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่มาก) และสารซัลฟอกซาฟอร์ 50% ดับบลิวจี อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร (เมื่อพบจำนวนมวนเขียวดูดไข่น้อย)

โรคไหม้ สภาพอากาศในสัปดาห์หน้าค่อนข้างเหมาะสมกับการระบาดในทุกภาค ควรสำรวจติดตามในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวพันธุ์อ่อนแอต่อโรค เช่น พันธุ์พื้นเมือง แปลงที่ปลูกข้าวแน่น และใส่ปุ๋ยไนโตรเจนสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีรายงานค่าความเสี่ยงของสภาพอากาศในการเกิดโรคสูงขึ้น ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดพัทลุง และพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิจิตร และจังหวัดปราจีนบุรี
ในกรณีที่พบโรคไหม้มีอาการรุนแรงและพื้นที่ใบเสียหายจากการเป็นโรคถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะกล้าถึงแตกกอเต็มที่ และ 5 เปอร์เซ็นต์ ในข้าวระยะตั้งท้อง หรือพบแผลโรคไหม้ที่ใบธง ให้ควบคุมด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช ตามคำแนะนำของกรมการข้าว เช่น ไตรไซคลาโซล หรือ ไอโซโปรไธโอเลน หรือ คาร์เบนดาซิม ตามอัตราที่ระบุ (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)
แมลงบั่ว ควรติดตามสถานการณ์การระบาดในแปลงนาโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
ในกรณีที่พบต้นข้าวแสดงอาการของหลอดบั่ว ไม่ควรใช้สารป้องกันกำจัดเนื่องจากไม่สามารถควบคุมได้ และมีผลต่อศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ ไรตัวห้ำทําลายไขแมลงบั่ว และแตนเบียนหนอนบางชนิดควรกำจัดแมลงบั่วที่มาเล่นแสงไฟหรือใช้แสงไฟล่อและกำจัดปลูกข้าวรอบใหม่เมื่อไม่พบแมลงบั่วมาเล่นแสงไฟทั้งนี้ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมการข้าวอย่างเคร่งครัด (www.ricethailand.go.th; องค์ความรู้เรื่องข้าว)

หมายเหตุ:  รายงานสถานการณ์ศัตรูข้าวของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560
เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล พบการระบาดในข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 647 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 270 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 917 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 125 ไร่) พื้นที่การระบาดเพิ่มขึ้น 792 ไร่ ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา สุโขทัย และจังหวัดพิจิตร
แมลงบั่ว พบการระบาดในข้าวอายุน้อยกว่า 40 วัน จำนวน 5,398 ไร่ ข้าวอายุ 40 ถึง 60 วัน จำนวน 148,991 ไร่ และข้าวอายุมากกว่า 60 วัน จำนวน 45,177 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 199,566 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 126,549 ไร่) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 73,017 ไร่ ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อุทัยธานี พิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร
โรคไหม้ข้าว พบการระบาดในระดับรุนแรง จำนวน 1,340 ไร่ ระดับไม่รุนแรง 554 ไร่ รวมพื้นที่การระบาด 1,894 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา 2,046 ไร่) พื้นที่ระบาดลดลง 152 ไร่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พิจิตร และ จังหวัดปราจีนบุรี
โรคขอบใบแห้งข้าว พบการระบาดในระดับไม่รุนแรง จำนวน 100 ไร่ รวมพื้นที่ระบาด 100 ไร่ (สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่พบการระบาด) พื้นที่ระบาดเพิ่มขึ้น 100 ไร่ ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน ณ วันที่ 15 มี.ค. 60

 


 

แนะนำห้องสมุดข้าว BRRD

ห้องสมุดข้าว BRRD เป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านข้าว ประกอบด้วย ฐานข้อมูลงานวิจัยข้าว ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ วารสารวิชาการข้าว จนถึงสาระน่ารู้ต่างๆ ตั้งแต่เรื่องพันธุ์ข้าว การปลูก การดูเเลรักษาและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ศัตรูข้าวและการป้องกันกำจัด วัชพืชในนาข้าว เมล็ดพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ให้ผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายและสะดวก ท่านสามารถเข้าชมได้ตามลิงค์รูปภาพด้านล่างนี้

ebook01